Hướng dẫn làm bài Test

1. Chuyển đến Hộp thư đến của bạn

Tìm Email với tiêu đề Bài Test Nhóm Trao Đổi Chất, nếu bạn không thấy email tôi gửi, hãy kiểm tra ở mục Quảng Cáo hoặc Tất cả thư

2. Mở và nhấn vào chữ Bắt Đầu Làm Bài

Bạn sẽ được chuyển tới trang để làm bài test

3. Di chuyển tới

Nếu bạn thấy email tôi gửi ở trong mục quảng cáo, vui lòng di chuyển email sang hòm thư chính để đảm bảo nhận được email mới từ tôi.

© 2024 Bữa Ăn Hoàn Hảo.