Tìm hiểu xem bạn có đang ăn những loại thực phẩm phù hợp với kiểu trao đổi chất của cơ thể hay không với bài trắc nghiệm 60 giây

Mỗi người dùng B-plans trung bình có thể giảm tới 1,5% chất béo cơ thể mỗi tuần*

Tìm hiểu xem bạn có đang ăn những loại thực phẩm phù hợp với loại trao đổi chất của cơ thể hay không với bài trắc nghiệm 60 giây

Mỗi người dùng B-plans trung bình có thể giảm tới 1,5% chất béo cơ thể mỗi tuần*

Tìm hiểu xem bạn có đang ăn những loại thực phẩm phù hợp với kiểu trao đổi chất của cơ thể hay không với bài trắc nghiệm 60 giây

Mỗi người dùng B-plans trung bình có thể giảm tới 1,5% chất béo cơ thể mỗi tuần*

Tìm hiểu xem bạn có đang ăn những loại thực phẩm phù hợp với loại trao đổi chất của cơ thể hay không với bài trắc nghiệm 60 giây

Mỗi người dùng B-plans trung bình có thể giảm tới 1,5% chất béo cơ thể mỗi tuần*


* Kết quả thay đổi tùy theo cân nặng ban đầu và mức độ tuân thủ chương trình. Những người dùng này tập thể dục hàng ngày và ăn một chế độ ăn uống đầy đủ.